Patient viden: Du kan opleve både akutte eller kroniske smerter, som skyldes eksempelvis knoglebrud, slidgigt eller rygsammenfald.

Title tag: 
smerter | smerter og knogleskørhed | knoglebrud | smerter og slidgigt
Image: 
Rygsmerter

Knogleskørhed giver i sig selv ikke smerter. Derfor kan du sagtens have et liv med osteoporose og være helt smertefri.

Har du smerter et bestemt sted i kroppen, fx i hoften eller knæet, vil smerterne ofte skyldes noget andet, fx slidgigt. Tal med din praktiserende læge om dette. Lægen vil afgøre, om der er grund til at foretage yderligere undersøgelser.

Ved knogleskørhed er det oftest i forbindelse med rygsammenfald, at der opstår smerter.

Smerter og knogleskørhed

  • Knoglebrud giver anledning til akutte smerter. Sammenfald i ryggen giver desuden ofte anledning til kroniske smerter.
  • Hvis man har haft brud i håndleddet eller i hoften, kan ændret belastningsmønster betyde, at man får ondt det pågældende sted, når det belastes.

Har du smerter som følge af knoglebrud, kan disse lindres på flere måder. Smertestillende medicin, fysioterapi, afspænding og træning kan have lindrende effekt i forskellige situationer.

Hvordan opstår smerten?

Rygsammenfald eller brud på ryggen er udtryk for det samme, nemlig at en eller flere ryghvirvler er blevet trykket sammen. Rygsammenfald kan medføre smerter på flere måder

Smerter i selve bruddet

Som ved andre brud, oplever mange patienter pludselige, kraftige smerter i forbindelse med sammenfaldet. Disse smerter skyldes blødning i knoglen og læsion af den knoglehinde, som omgiver knoglen, og er ofte så kraftige, at det er nødvendigt at behandle med morfin. Heldigvis fortager denne type smerter sig som regel gradvist over 6-8 uger, når bruddet vokser sammen og dermed stabiliseres. I denne periode vil smerterne typisk forværres, hvis man overbelaster ryggen, fx ved at stå, gå eller sidde for længe, mens smerterne lindres i liggende stilling.

Smerter på grund af tryk på nerver

Når knoglevævet presses sammen, kan der let dannes knoglespidser, som trykker på de nerver, som strækker sig fra rygmarven og ned i benene eller frem i maven. Hvis det sker, vil patienten opleve smerter, som stråler ud fra ryggen og ned i det ene ben eller frem i maven. Disse smerter er svære at behandle, idet morfin og andre smertestillende medikamenter ikke har særlig god effekt.

Smerter på grund af overbelastning af muskulaturen

Hvis man har været så uheldig at få flere sammenfald, kan ryggens holdning ændres. Typisk bliver man mere rundrygget. Denne ændring stiller store krav til muskulaturen, som skal holde kroppen rank i stående stilling. Ved længere tids anstrengelse medfører det derfor ofte belastningssmerter i muskulaturen. Problemet forværres ofte af, at muskelstyrken nedsættes i ugerne efter et sammenfald, fordi de akutte smerter forhindrer patienten i at bruge kroppen normalt. Smerter på grund af overbelastning af muskulaturen kan mindskes ved træning af muskulaturen. Det er imidlertid vigtigt, at træningen ikke er så voldsom, at man får nye sammenfald. Ved meget svær osteoporose kan patientens højde være mindsket så meget, at det nederste ribben støder mod den øverste del af hoftekammen. Dette kan være meget ubehageligt og smertefuldt.

Læs om, hvordan hospitalet behandler rygsammenfald.

Har man sammenfald af flere ryghvirvler, er der større risiko for, at smerterne bliver kroniske. De kroniske smerter skyldes typisk tryk på nerver og overbelastning af muskulaturen.

En gang imellem får personer stillet diagnosen rygsammenfald, uden at deres rygsammenfald kan relateres til en konkret smerteepisode. Årsagen til disse ”smertefrie” sammenfald kendes ikke.

Hvad er et rygsammenfald?

Rygsøjlen er opbygget af ryghvirvler. Imellem ryghvirvlerne er der bruskplader, som gør, at ryghvirvlerne kan bevæge sig i forhold til hinanden, når man f.eks. bøjer ryggen. Har man osteoporose, er ryghvirvlernes styrke nedsat på en sådan måde, at der nemmere opstår brud.

Hvorfor får man brud?

En patient med osteoporose har nedsat knoglestyrke, og derfor skal der ikke ret meget til for, at et brud opstår. For nogle er en tung indkøbspose nok til at forårsage et brud.

Smerter ved rygsammenfald og andre brud

Knoglebrud medfører som regel meget kraftige akutte smerter. Disse ophører heldigvis som hovedregel, så snart bruddet er stabiliseret, fx med gips eller ved en operation.

Hvis det efter et knoglebrud er umuligt at genoprette knoglernes (fx håndleddets) normale stilling, kan et brud dog medføre kroniske belastningssmerter. Ved et hoftebrud, vil gangfunktionen fx ofte være ændret, og længere tids belastning kan i sådanne tilfælde medføre smerter i hoften.

Det forholder sig lidt anderledes med sammenfald i ryggen.

Læs om medicinsk behandling af smerter

Smerter og knoglebrud

Legacy ids: 
286
339