Title tag: 
D-vitamin og D-vitaminmåling i følge Sundhedsstyrelsen
Image: 
D-vitaminer fra tilskud og udeliv

Den store interesse for tilskud af D-vitamin samt D-vitaminmåling har fået Sundhedsstyrelsen til at udsende  udsende nye anbefalinger i maj 2010. Hvad betyder disse ændringer og er der grund til at ændre adfærd?

 

Af Lars Hyldstrup, Bente Langdahl og Jens-Erik Beck Jensen

Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i at der ikke er behov for tilskud af D-vitamin, hvis man spiser 200-300 g fisk om ugen og sørger for passende ophold i solen om sommeren.

Justering af livsstil i retning af ændret kost samt mere ophold udendørs møder som regel mange barrierer og er - logikken til trods - ikke lette at gennemføre. Der er således også en stor del af befolkningen, som ikke lever op til dette, hvilket er en del af forklaringen på, at D-vitamin mangel er udbredt i Danmark.

Børn og ældre

Trods disse forhold er der i de nye anbefalinger alene foretaget mindre justeringer i form af 10 µg D-vitamin-tilskud til børn under 2 år samt tilskud af 800-1000 mg calcium og 20 µg D-vitamin til ældre over 70 år, plejehjemsbeboere samt personer som er i øget risiko for osteoporose.

Samtidig slår Sundhedsstyrelsen dog fast at et serumniveau under 50 nmol/L er udtryk for D-vitamin insufficiens og patienter med osteoporose optimalt bør have et serumniveau på 75-150 nmol/L.

Som en tommelfingerregel vil et tilskud på 20 µg dagligt medføre en stigning på ca. 20 nmol/L, og denne dosis vil ikke kunne løfte flertallet af patienter med osteoporose op i nærheden af det anbefalede.

Mindre risiko for hoftebrud

Det er veldokumenteret, at der kan opnås en reduktion i risiko for hoftebrud på 30 %, hvis der opnås et serumniveau på 75 nmol/L, og derfor er det fortsat hensigtsmæssigt at stile mod dette. Men dette kræver som regel mere end 20 µg D-vitamin dagligt eller evt. måling af serum-niveau før dosis beregnes.

Den væsentligste begrundelse for at være mere tilbageholdende med D-vitamin er frygt for overdosering, men selv når patienter anvender op til 100 µg dagligt i længere perioder er der ikke risiko for dette.

Sundhedsstyrelsen anfører, at den øvre sikkerhedsgrænse er 200 nmol/L, hvilket er yderst konservativt, idet der ikke er beskrevet toksicitet ved niveauer op til 500 nmol/L.

Sammenfattende gælder det således fortsat:

 1. Raske personer, som ikke er i stand til at leve op til råd om at spise fisk og opholde sig i solen i tilstrækkeligt omfang, har behov for tilskud af D-vitamin, 20-35 µg dagligt, med stigende behov med stigende alder. Det er sjældent nødvendigt at måle D-vitamin på denne gruppe.
 2. D-vitamin behovet er naturligvis størst i vinterhalvåret. Derfor kan det tilrådes, at der tages dobbelt dosis i vinterhalvåret eller halv dosis i sommerhalvåret, afhængig af hvornår man møder personen.

  Til raske kan således anbefales (µg/dag):

  Yngre. Sommer: 10. Vinter: 20.

  Ældre. Sommer: 35. Vinter: 50.

 3. Patienter med symptomer på D-vitamin mangel (muskel- eller knoglesmerter, kraftnedsættelse i skulder eller hofteparti, almen træthed eller ledsmerter), eller sygdomme forbundet med risiko for D-vitamin mangel (nedsat nyrefunktion, malabsorption eller insufficient kost) bør have målt serum niveau og doseres efter dette. Ofte med 50-100 µg/dag de første 3-6 måneder.
 4. Patienter med osteoporose eller risiko for udvikling af osteoporose bør doseres således at et D-vitamin niveau på mindst 75 nmol/L kan opretholdes året rundt.
 5. Skøn over merbehov af D-vitamin:

D-vitamin/dag (µg) = Ønsket niveau (nmol/L) - målt niveau (nmol/L)