Sundhedsfaglig viden: Sammenfaldet i ryggen kan give stærke smerter, som bådes kan behandles medicinsk og lindres ved indsprøjtning af knoglecement i hvirvlerne. 

Title tag: 
smertebehandling ved rygsammenfald | vertebroplastik | indsprøjtning med knoglecement

Smertebehandling

Spinal osteoporose med rygsammenfald er oftest forbundet med svære smerter.

Det drejer sig både om smerter i forbindelse med et frisk sammenfald og kroniske smerter som følge af holdningsændringer og forkortning af columna.

Principperne for smertebehandling ved osteoporose adskiller sig ikke fra smertebehandling i almindelighed og kræver ofte såvel præparatskift og dosisjusteringer.

Behandlingsprioritering

  1. Paracetamol 

  2. NSAID 
  3. Svagere virkende opioider 
  4. Stærkere virkende opioider 

  5. Stærkere virkende opioider i kombination af depotpræparat og hurtigtvirkende opioid ved gennembrudssmerter.

Ved manglende effekt eller svære tilfælde

  • Optrap med syntetiske opioider eller opioid-agonister.

  • Anvend depotpræparat i kombination med hurtigtvirkende præparat til gennembrudssmerter.

Vertebroplastik

Hos patienter med smerter pga sammenfald i ryggen, kan man opnå smertelindring ved indsprøjtning af knoglecement i den eller de komprimerede hvirvler.

Henvisning til vertebroplastik

I offentligt regi udføres behandlingen på Glostrup Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet samt Århus Sygehus.

Samtidig med at du henviser til vertebroplastik, vil det ofte være hensigtsmæssigt at lave en osteoporosevurdering.

Udførsel af vertebroplastik

Vertebroplastik kan foretages med forudgående oppustning af en lille ballon, som kan medvirke til at retablere den oprindelige facon på hvirvlen (kyphoplastik).

Man kan foretage indsprøjtningen i lokalanæstesi og ved røntgengennemlysning. Behandlingen medfører ofte en umiddelbar lindring af patientens smerter.

I sjældne tilfælde er beskrevet cementemboli til lungerne samt blivende nerveskader.

Virkning af vertebroplastik

Langtidsresultaterne ved vertebroplastik er endnu ikke veldokumenteret, og derfor betragter man ikke metoden som rutinebehandling. Der foreligger en MTV rapport fra 2004, som anbefaler fortsættelse af en række kontrollerede undersøgelser, men resultater herfra er endnu ikke tilgængelige.

Eksempler på vertebroplastik. Kanyle indføres gennem den ene pedikel og cementen injiceres herefter.

Eksempel på kyphoplastik, hvor ballon anvendes til at distendere hvirvlen, før der injiceres cement.

Legacy ids: 
163
162