Sundhedsfaglig viden: Vurderer du, at din patient indtager for lidt D-vitamin, bør du anbefale patienten at ændre sin kost eller begynde at anvende et kosttilskud.

Title tag: 
anbefalinger for D-vitamin | D-vitamin tilskud |D-vitamin mangel | lav D-vitamin niveau | D-vitamin og kost
Image: 
D vitamin anbefalinger

Erfaringsmæssigt er D-vitamin mangel meget hyppig hos ældre og især i vinterhalvåret. Mangel er også forbundet med nedsat muskelkraft, svækket immunforsvar og øget forekomst af cancersygdomme. Tilråd fornuftig omgang med solen.

Risiko for overdosering ved anvendelse af tilskud er minimal, tilråd hellere for meget end for lidt.

Anbefalet dagligt D-vitaminindtag

For D-vitamin er der behov for 10-20 µg dagligt, også afhængigt af alder.

  • Under 65 år: ca. 10 µg D-vitamin.
  • Over 65 år: et dagligt kosttilskud på 20 µg D-vitamin (cholecalciferol eller eller ergocalciferol) i kombination med ca. 1300 mg calcium. Skal helst indtages i forbindelse med et måltid.
  • Patienter med osteoporose: anbefal et dagligt kosttilskud på 20 µg D-vitamin.

Der er ikke indikation for anvendelse af aktivt D-vitamin (1-a-hydroxyleret D-vitamin), medmindre patientens nyrefunktion er svært nedsat.

D-vitaminpræparater

Hvis patienter ikke tåler kalk tilskud eller drikker meget mælk, kan man anbefale dem at tage et tilskud af D-vitamin alene i samme dosering.

D-vitamin mangel?

1. Klinisk mistanke

Mistænk lavt D-vitamin niveau hos

  • Ældre patienter.

  • Fejlernærede patienter.

  • Patienter med malabsorptionstilstande.

  • Patienter som ikke færdes udendørs.

  • Patienter med alkoholmisbrug.

  • Patienter med muskelsvækkelse.

  • Tilslørede indvandrere.

Hos ældre, som udredes for osteoporose, er det ikke absolut påkrævet at måle D-vitamin niveau.

2. Biokemi

Patienter med D-vitamin mangel vil oftest have sekundær hyperparathyreoidisme, som biokemisk ses som forhøjet s-PTH og s-basisk fosfatase, men oftest normalt s-calcium.

D-vitamin status kan bestemmes ved måling af s-25(OH)-vitamin-D ved blodprøvetagning.

Eksempler på D-vitamin indhold i fødevarer

D-vitamin indhold

µg/100 g

Torsk, levertran

250

Laks, rå

30

Sild, marineret

8,3

Æg

1,75

Kylling, vinge, kød og skind, rå

1,50

Oksekød

0,90

Svinekød

0,76

Ost, fast, 30+, alle typer

0,18

Sødmælk

0,10

Risiko for overdosering af D-vitamin?

Meget store D-vitamin doser kan føre til forgiftning med hypercalcæmi og nyreskade. En daglig dosis på 100 µg gennem længere tid er vist at være ufarlig, og der er indregnet en sikkerhedsfaktor på 2, således at der kan gives op til 50 µg dagligt. Dette er således langt over de anbefalede doser.

Selv energisk solbadning påvirker ikke dette.

Rapport om D-vitaminstatus i Danmark 2004

Læs mere om calcium og D-vitamin.

Effekten af D-vitamin

D-vitamin niveauet er af betydning for knoglemineralindholdet hos både yngre og ældre. En metaanalyse fra 2005 viser, at et D-vitamin tilskud på 700-800 IE (17,5-20µg) reducerer risiko for hoftebrud med 12-39% og risiko for perifere frakturer (inkl. hoftefrakturer) med 13-32 %. I studier, hvor der kun blev anvendt 400 IE (10µg), kunne der ikke påvises effekt. Kombination af calcium og D-vitamin har også effekt på hoftefrakturer. D-vitamin deponeres i fedtvævet og behøver derfor ikke nødvendigvis at blive administreret dagligt. Der er også påvist effekt af at indtage 100.000 IE peroralt hver 4. måned.

Dansk forskning En stor dansk undersøgelse har vist effekt af calcium og D-vitamin på faldrisiko, samme er påvist i en metaanalyse, som viser, at D-vitamin tilskud nedsætter faldrisiko med 13%.

Mangel på D-vitamin

D-vitamin mangel er ikke alene af betydning for frakturrisiko. Nedsat muskelstyrke og deraf følgende faldtendens ses ved mangel på D-vitamin. En række epidemiologiske og patofysiologiske studier tyder på, at mangel på D-vitamin øger risiko for brystkræft, tyndtarmskræft og prostatakræft, svækker immunforsvaret og øger risiko for bl.a. luftvejsinfektioner.

Grænseværdier for vurdering af D-vitamin niveau

Måling af S-25(OH)-vitamin-D
Normalt D-vitamin niveau > 50 nmol/L
D-vitamin insufficiens < 50 nmol/L
D-vitamin mangel < 25 nmol/L
Svær D-vitamin mangel < 12,5 nmol/L
Legacy ids: 
102
101
175
177
103