Patient viden: Dersom du har beinskjørhet kan en røntgenundersøkelse vise om du har hatt et ryggsammenfall. Dersom du har beinskjørhet kan blodprøver vise om der er noen andre tilstander som kan være årsaken til beinskjørheten.

Title tag: 
røntgenundersøkelse av ryggen | ryggsammenfall | røntgenstråling | blodprøver for beinskjørhet

En røntgenundersøkelse brukes for å finne ut av om en eller flere av pasientens ryggvirvler har falt sammen. Dersom ryggvirvlenes høyde er minsket med over 20% i forhold til en normal ryggvirvel regnes det som et ryggsammenfall.

Røntgenbilder

Røntgenstråler er usynlige elektromagnetiske stråler som kan gå gjennom levende vev. På røntgenbilder kan man se både knokler og bløtere vevstyper (som sener og brusk).

Hvordan foregår en røntgenundersøkelse?

Radiografen plasserer et rør foran deg og instiller det så det passer til din rygg. Bak deg vil der være en strålefølsom plate, som bringer bildesignalet videre til en datamaskin (ved bruk av nyere røntgenteknikk) eller til en film som tar opp strålene (eldre røntgenteknikk).

Du skal stå helt stille under bildeoptagelsen, som kun varer noen få sekunder. Du vil ikke kunne merke strålene når de passerer gjennom deg.

En røntgenundersøkelse av ryggen tar i alt cirka 15-20 minutter.

Er røntgen farlig?

Stråledosis ved en røntgenundersøkelse av ryggen tilsvarer det du blir utsatt i naturen i løpet av 8 måneder (naturli bakgrunnsstråling).

Å bli utsatt for røntgenstråler medfører imidlertidig alltid en risiko for utvikling av kreft, men risikoen er veldig lav. Faktisk utsettes radiografen for en høyere risiko, da han tar røntgenbilder hver dag. Derfor oppholder han eller hun seg i et avskjermet rom mens bildet blir tatt.

Blodprøver

Dersom du har fått diagnostisert osteoporose vil legen ta en rekke blodprøver for å utelukke at andre sykdommer kan være årsaken til beinskjørheten. Her kan du se hvilke blodprøver dette dreier seg om:

 • Kalsium (Ca)

 • Parathyroideahormon/biskjoldbruskkjertelhormon (PTH)

 • TSH, T3/T4

 • Vitamin D (25-OH-D)

 • Elektrolytter og creatinin

 • Levertall

 • Fosfat

 • Senkningsreaksjonen

 • M-komponent

 • Transglutaminase antistoff (IgA/IgG)

Hos menn screener man også for:

 • P-testosteron

 • PSA = prostata-spesifikt antigen

Røntgenbilde av ryggsammenfall

Legacy ids: 
270
267