Sundhedsfaglig viden: Der er forskellige risikofaktorer forbundet med udviklingen af osteoporose. Det gælder f.eks. tidlig overgangsalder, hvis nærmeste familie har eller har haft osteoporose, lavenergibrud efter mindre uheld.

Title tag: 
risiko og osteoporose | DXA skanning | klinisk mistanke om osteroporose | lavenergibrud | familie med osteoporose

Overvej at henvise til DXA-skanning, hvis din patient tilhører en af nedenstående risikogrupper.

Risikofaktorer

 • Tidlig overgangsalder (45+)
 • Familie med osteoporose (forældre, søskende eller børn)
 • Lav-energi-frakturer efter 50-års alderen
 • Langvarig immobilisation (over 3 måneder)
 • Systemisk glucocorticoid-behandling i mere end 3 mdr. (dosis over 5 mg prednisolon pr dag)
 • Lav legemsvægt (BMI ≤ 18,5)
 • Rygning
 • Stort alkoholforbrug

Klinisk mistanke

 • Højdereduktion (Reduktionen skal måles. Reduktion over 7 cm tyder på sammenfald)
 • Røntgenologisk mistanke om osteoporose (dvs. vertebrale sammenfald eller halisterese)
 • Klinisk øget thorakal kyfose

 • Nedsat costa-crista afstand

Lavenergibrud

Hvis der optræder knoglebrud efter 50-års-alderen efter mindre påvirkninger, kan det være tegn på osteoporose. Disse brud, opstået efter mindre traumer, kaldes lavenergibrud. Man sætter ofte grænsen ved, at bruddet skal være opstået efter ”fald på samme niveau” eller ved dagligdags aktiviteter. Dette skal ses i modsætning til knoglebrud, der opstår ved f.eks. trafikuheld, fald på trappe e.l.

Lavenergibrud kan ses i alle knogler, men optræder hyppigst i underarmen, rygsøjlen, lårbenshalsen og overarmen.

Kun lavenergibrud i columna og femur kan klinisk anvendes til at stille diagnosen osteoporose.

Familie med osteoporose

Risikoen for osteoporose er omtrent fordoblet, hvis en nær slægtning har sygdommen. Ved nær slægtning forstås mor, far, søskende og børn. Osteoporose arves på tværs af kønnet. For eksempel har en dreng øget risiko, hvis hans mor har sygdommen.

Det er blandt andet undersøgelser af tvillinge-par, som har klarlagt, at osteoporose er arvelig.

De præcise arveanlæg, som er medvirkende til sygdomsudviklingen, er ikke klarlagt fuldstændigt endnu. DNA-test er endnu ikke mulig, men kan blive aktuel indenfor 5-10 år.

Tidlig overgangsalder (45+)

Når østrogen-produktionen falder ved menopausen, øges knoglenedbrydningen. Derfor betyder tidlig menopause, at risikoen for osteoporose øges. Overgangsalderen skyldes, at æggestokkene ophører med at producere de kvindelige kønshormoner (østrogen og progesteron). Binyrerne producerer dog en vis mængde østrogen, men mængden i blodet bliver mærkbart mindre ved overgangsalderen.

Hos normale kvinder starter menstruationerne i 11-15-års alderen og ophører omkring 50-års alderen (de normale grænser er 45-55 år). Menopausen eller overgangsalderen betragtes som passeret, når der ikke har været menstruationsblødning i mindst 1 år.

Se kurve over østrogenproduktion


Kurve over østrogen

Klik dig videre til hvordan du stiller diagnosen

Risikoberegner på patientsitet

Brugere af patientsitet har mulighed for at teste deres risiko for osteoporose. Testen er baseret på den nye klaringsrapport fra Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 2009, og inddrager en række af velkendte risikofaktorer. Der er mulighed for at printe test resultatet ud og medbringe det til egen læge, så fremt testen anbefaler henvisning til DXA skanning. Dette er ment som en hjælp til hurtigt at få overblik over risiko for osteoporose.

Definition: Lavenergibrud

Lavenergibrud kan opstå i alle knogler og defineres som brud opstået spontant eller ved den energi, der udvikles ved egen bevægekraft i samme niveau.

OBS!

Har din patient én eller flere risikofaktorer men ikke osteoporose, kan det være en idé at starte en forebyggende indsats. Klik her for livsstilsændringer

Sygdomme der øger risikoen

 • Osteomalaci (osteoporomalaci)
 • Mangel på testosteron (mænd)
 • Hypopituitarisme
 • Anorexia nervosa (nervøs spisevægring)
 • Primær hyperparathyreoidisme
 • Hyperthyreoidisme
 • Rheumatoid arthritis
 • Organtransplantation (hjerte, lunge, nyre, lever, knoglemarv)
 • Malabsorption
 • Crohns sygdom
 • Ubehandlet cøliaki
 • Cushing’s syndrom
 • Osteogenesis imperfecta
Legacy ids: 
110
226
366
367