Sundhedsfaglig viden: En række af blodprøver kan udelukke, om der er tale om sekundær osteoporose forårsaget af andre årsager.  

Title tag: 
blodprøver for osteoporose | sekundære årsager til osteoporose |

Blodprøver tages for at udrede for primær eller sekundær osteoporose og omfatter:

Blodprøver

Markører

Tages for at udelukke

 

Calcium (ion, albuminkorrigeret eller total)

Hyper/hypocalcæmi

Parathyreoideahormon (PTH)

Primær eller sekundær hyperparathyroidisme

Thyroideascreening, TSH, evt.T3 og T4

Thyreotoxicose

Vitamin D

Vitamin D-mangel

Na, K, fosfat

Elektrolytforstyrrelser

Creatinin

Nedsat nyrefunktion

Levertransaminase

Nedsat leverfunktion

Basisk fosfatase

Øget knogleomsætning/leveromsætning

CRP (eller SR)

Malignitet

Ved mistanke om patologisk fraktur

Screen også for M-komponent

Myolomatose

Ved malabsorption

Screen også for gliadin antistof (IgA/IgG)

Endomysium antistof (IgA)

Gluten-enteropati/Cøliaki

Mænd

P-testosteron

Læs om osteoporose og mænd

Hypogonadisme

Biokemiske indikatorer

Nedenfor fremgår forklaringen på og fortolkningen af de enkelte biokemiske indikatorer. 

Calcium (Ca) og parathyroideahormon (PTH)

Bør altid måles sammen idet man udfra disse målinger får et godt overblik over eventuelle calciummetaboliske sygdomme. Specielt 3 tilstande er vigtige at kende.

  • Ved primær hyperparathyroidisme findes både forhøjet Ca og PTH.
  • Ved malignitet findes højt eller normalt Ca mens PTH er nedsat
  • Vitamin D mangel findes ofte højt PTH og normalt eller nedsat Ca.

Alle tre tilstande giver nedsat mineralindhold, der er delvist reversibel ved behandling.

TSH, T3/T4

Ved forhøjet stofskifte øges knogleomsætningen og knoglemassen falder. Ved behandling stiger knoglemassen.

25-OH-vitamin D

25-OH-vitamin D er depotformen af vitamin D og giver et mål for vitamin D status. Værdier over 50 nmol/l er normale. Måling af vitamin 1,25 OH2-D giver ingen information om eventuel vitamin D mangel. Ud over mineralisering af knoglevævet påvirker vitamin D muskelfunktionen og immunologisk status. Ved behandling af vitamin D mangel kan ses massive, op til 100%, stigninger i mineralindholdet. Se afsnit om D-vitamin. 

Elektrolytter og creatinin

Måles for at vurdere nyrefunktionen. Nedsat nyrefunktion påvirker PTH, calcium og fosfat og aktiveringen af vitamin D, og kan give svær knoglesygdom.

Levertal

Måles for at finde leversygdom og malignitet.

Isoleret forhøjet basisk fosfatase

Ses ved øget knogleturnover som f.eks vitamin D mangel, ved leversygdom, højt stofskifte og efter fraktur.

Sænkningsreaktionen

Måles for at udelukke malignitet, inflammation og infektion.

M-komponent

Antal at patienter med positiv M-komponent stiger med alderen. En del har MGUS men ved Myelomatose destrueres knoglevævet og der kan ses fraktur. En patologisk fraktur er ofte debutsymptom ved myelomatose. 

Gliadin antistof (IgA/IgG), endomysium antistof (IgA) og evt. transglutaminase antistof (IgA/IgG)

Ved malabsorption eller uforklaret vitamin D mangel kan det være relevant at screene for gluten-enteropati. Klinisk kan diagnosen være vanskelig at stille, da ikke alle har klassiske symptomer på malabsorption. Tarmbiopsi giver den sikreste diagnose.

Det er vigtigt at udelukke:

  1. Vitamin D-mangel
  2. Malignitet eller inflammatoriske sygdomme
  3. Hypogonadisme hos specielt yngre mænd
Legacy ids: 
155
82